Verkennen fiscale aspecten

Verkennen fiscale aspecten

Fiscale aspecten zijn zeker van belang bij het overnameproces. Voornamelijk voor de verkoper zijn de fiscale afrekeningen van winsten vaak van belang. Hoe de bedrijfsovername uiteindelijk plaats zal vinden, hangt erg af van de relatie tussen koper en verkoper. Gaat u namelijk een bedrijf kopen van familie? Of bent u een onbekende van het bedrijf? We gaan er in dit geval vanuit dat u geen bedrijf over gaat kopen van familie.

Rechtsvorm koper
Gaat u een bedrijf kopen uit de naam van een vennootschap? Of koopt u de onderneming als natuurlijk persoon? Dit kan van belang zijn en het is daarom belangrijk hier van te voren goed over na te denken. Het is in de meeste gevallen aantrekkelijk om een bv op te richten voordat u een bedrijf koopt. Zo staat u als persoon los van het bedrijf en bent u zelf niet aansprakelijk. Ook op fiscaal gebied is het van belang om u goed te laten adviseren wat betreft de overname. Uw fiscalist of accountant helpt u hier natuurlijk graag bij.

Rechtsvorm verkoper
Ook de verkoper kan zijn bedrijf in meerdere hoedanigheden (als natuurlijk persoon of vennootschap) verkopen. Dit kan ook van belang zijn bij de overname. Verkoopt de eigenaar zijn onderneming als vennootschap, dan heeft de koper een keuze. De koper kan namelijk de aandelen van de vennootschap óf de onderneming kopen. Koopt de koper de aandelen, dan verandert er eigenlijk niets in de onderneming. Wordt echter de onderneming gekocht, dan kan deze worden voortgezet als eenmanszaak.

Ook als de verkoper een natuurlijk persoon is, heeft de koper een keuze. De koper kan het bedrijf kopen en inbrengen in een vennootschap, of de onderneming wordt voortgezet als eenmanszaak.

Zodra u gaat onderhandelen, zullen de fiscale aspecten ook voorbij komen. Maar er zijn meer bespreekpunten van belang. Zo kunnen u en de verkoper erover instemmen dat een deel van de verkoopprijs pas later betaald zal worden. En wellicht wil de verkoper de overname wel mee financieren. Zodra u gaat onderhandelen, zal u de kans op een succesvolle overdracht vergroten. Bij al deze onderhandelingen kan de hulp van een fiscalist u waarschijnlijk helpen.