Financierbaarheid beoordelen

Financierbaarheid beoordelen

U weet nu wat de waarde is van het bedrijf. In fase 1 heeft u zich georiënteerd op kapitaal en dus gekeken hoeveel geld u aan de overname kunt besteden. U kunt nu dus kijken of de overname voor u financieel haalbaar is of niet. Ook kunt u nagaan op welke manier u de overname het best kunt financieren. Eventuele financieringsvormen zijn:

 • eigen liquide middelen;
 • bankleningen;
 • deelname van participatiemaatschappijen of andere risicodragende deelnemers;
 • betaling in termijnen of gefaseerde overname;
 • achtergestelde leningen door de verkoper;
 • een combinatie van financieringsvormen.

 

De financiering hangt deels af van de vorm van de overname. Hiervan zijn er twee:

 1. Managementby-out (MBO)
  Bij een MBO wordt de onderneming overgenomen door mensen uit het bestaande managementteam. Van binnenin wordt dus gezorgd voor een vervanger.
  Een voordeel van een MBO is dat de nieuwe eigenaar het bedrijf al goed kent. Zo weet hij de werkwijze van het bedrijf, kent hij de contacten die het bedrijf heeft en kent hij ook de personeelsleden al. Een nadeel is echter dat een goede manager niet altijd een goede ondernemer hoeft te zijn. De nieuwe eigenaar zal zich dus erg goed moeten voorbereiden. Dit is van belang om de overname goed te laten verlopen. Voor een MBO is het eigen vermogen vaak niet voldoende. Er zal dus gekeken moeten worden naar andere mogelijkheden om het te financieren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld banken.
 2. Managementby-in (MBI)
  Bij een MBI is de koper van het bedrijf iemand van buitenaf. Hij is onbekend binnen het bedrijf. Vaak heeft u als koper zijnde niet genoeg vermogen om de overname te financieren. Daarom wordt een MBI vaak gefinancierd met vreemd vermogen. Als koper moet u wel ondernemerskwaliteiten hebben, anders is de kans niet groot dat een MBI slaagt. Bedenk dus als koper vooraf goed of het overnemen van een bedrijf daadwerkelijk is wat u wilt.