Overdracht

Overdracht

Dit is de laatste stap van fase 4 en het is een hele belangrijke. Deze stap is namelijk de daadwerkelijke overdracht van het bedrijf. In deze stap zal door koper en verkoper de opgestelde koopakte ondertekend worden. Tevens zal de koopsom (deels) betaald worden. Er zijn twee verschillende manieren wat betreft de wijze van de overdracht. Het hangt van de wijze af of je een jurist of notaris inschakelt bij de overdracht. De twee verschillende opties zijn:

  1. Aandelentransactie (bij bv of nv)
    Is er bij een overname sprake van een besloten of naamloze vennootschap, dan gaat het bij de overname om aandelen. U bent de nieuwe aandeelhouder en daardoor eigenaar van het hele bedrijf. Is er sprake van een overdracht van aandelen dan kunt u een notaris inschakelen. U bepaalt als koper welke notaris u benadert.
  2. Activa-passivatransactie
    Bij deze vorm van overname is er geen sprake van het overnemen van de gehele onderneming. U koopt bijvoorbeeld alleen de activa. Dit terwijl de aandelen van de verkoper blijven. U neemt zo de schulden van het bedrijf dus ook niet over. Bij deze vorm van overname kunt u een jurist inschakelen.

Naast het inschakelen van een jurist of notaris, benadert u ook altijd een bank voor de financiering. Al met al zijn er dus veel partijen betrokken bij de overdracht. Dit kan soms zorgen voor discussies en onenigheden. Zorg ervoor dat u niet meegaat in de discussies maar dat u deze op tijd stopt. U wilt namelijk dat de overdracht doorgaat en niet dat deze nog wordt afgekapt.