Letter of intent

Letter of intent

Als koper en verkoper moet u met elkaar veel afspraken maken. Al deze afspraken komen in de letter of intent te staan. Deze letter of intent zal worden ondertekend en na deze ondertekening kunt u zich bijna niet meer terugtrekken. Dit is dus een belangrijk moment. Wanneer er in de volgende stap, het boekenonderzoek, rare dingen naar voren komen, dan is er nog wel een kans om toch nee te zeggen. Is dit niet het geval dan is er na het ondertekenen geen weg meer terug.

Bij een letter of intent moet u denken aan afspraken als:

  • De periode waarin de verklaring geldig is;
  • de verlening van de geheimhoudingsovereenkomst;
  • exclusiviteitsbeding: beide partijen mogen niet met andere partijen onderhandelen;
  • een onderhandelingsschema;
  • de waarderingsmethode;
  • een non-sollicitatiebeding;
  • voorbehoud vrijblijvendheid;
  • een geschillenregeling;
  • ontbindende clausules.

 

Omdat alle afspraken in de letter of intent genoteerd staan, vormt dit de basis voor het finale koopcontract. Het is daarom belangrijk dat u ook bij deze stap de juiste adviseur inschakelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jurist. Een afspraak die ook in de letter of intent kan worden gezet is een afspraak over het boekenonderzoek. Als u in deze stap al afspraken maakt over het boekenonderzoek, dan zult u daar tijdens het boekenonderzoek zelf weinig problemen meer tegenkomen.