Koopakte

Koopakte

Een koopakte is een document waar alle afspraken in staan die koper en verkoper hebben gemaakt. U bent in dit geval degene die een onderneming gaat kopen. Hierdoor bent u ook degene die de koopakte moet maken. Bij het maken hiervan is het slim een jurist te benaderen. Onderwerpen die aan bod dienen te komen in een koopakte zijn:

  • de overnameprijs;
  • de koper;
  • de verkoper;
  • de betrokken partijen;
  • roerende en onroerende goederen.

 

Na het tekenen van de koopakte heeft u een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Binnen die drie dagen heeft u het recht de koopakte te ontbinden. Echter, zijn deze drie dagen verstreken, dan is het niet eenvoudig dit nog te doen.