Administratie

Administratie

Wat nou als de Belastingdienst uw administratie komt nakijken? Heeft u alles op een rijtje of moet u eerst nog alles bij elkaar gaan zoeken? Heeft u al uw papieren lang genoeg bewaard of gooit u alles te snel weg? Het is belangrijk en wettelijk verplicht dat uw administratie voldoet aan de eisen. En niet alleen voor de Belastingdienst maar ook voor uzelf is dit van belang. Als uw administratie namelijk niet op orde is dan riskeert u een boete, u kunt fiscale voordelen mislopen of u kunt geen btw-aftrek toepassen. Verder is het zo dat u met een goede administratie snel ziet hoe u ervoor staat met uw bedrijf. Verloopt alles helemaal goed? Wat zijn mijn kosten en wat is mijn omzet? Vragen waar u op die manier snel antwoord op heeft. Hierbij een aantal regels waaraan uw administratie moet voldoen:

  • Contracten, overeenkomsten, jaarverslagen, vergaderstukken en oprichtingsstatuten moeten      duidelijk aanwezig zijn.
  • Alles dat voor de belastingheffing noodzakelijk is, moet aanwezig zijn en bewaard worden. Denk      hierbij aan het grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, facturen, kassabonnen, maar      ook e-mailverkeer en kladpapier met aantekeningen.
  • U moet ervoor zorgen dat uw administratie binnen een bepaalde tijd te controleren is. De      belastinginspecteur stelt deze tijd vast, bij een klein bedrijf is dit meestal hooguit 2 dagen.