Financieel plan opstellen

Financieel plan opstellen

Om uw onderneming te starten is geld nodig. Het is belangrijk om te weten hoeveel geld u nodig denkt te hebben en waar u dat geld vandaan wilt halen. Door het opstellen van een financieel plan krijgt u hier een goed zicht op. Door het maken van een financieel plan komt u er tevens achter of uw plannen en ideeën financieel haalbaar zijn. Omdat het belangrijk is dat uzelf een goed beeld krijgt over de geldzaken, is het aan te raden zelf zoveel mogelijk te werken aan het financiële plan. Dit hoeft ook niet moeilijk te zijn. Maak gebruik van het ondernemingsplan dat u in stap 3 heeft gemaakt en ga hiervan uit bij het opstellen van uw financiële plan.

Het financiële plan omvat vijf begrotingen. Door naar alle vijf de begrotingen te kijken krijgt u een goed beeld van wat u nodig heeft om uw onderneming te kunnen beginnen. Zo weet u welke investeringen gedaan moeten worden. Ook kijkt u naar de omzet die u verwacht te maken. Is er bij deze omzet sprake van tekorten of winst? De volgende vijf begrotingen komen aan bod:

1. Investeringsbegroting
Bij een investeringsbegroting gaat u kijken naar wat er nodig is voor een goed begin van uw bedrijf. Sommige bestedingen zijn namelijk niet per sé nodig en kunnen ook nog even wachten. Bij de investeringsbegroting kijkt u naar de investeringen die wél dringend nodig zijn.

2. Financieringsbegroting
In een financieringsbegroting gaat u kijken hoe uw investeringen, besproken in de investeringsbegroting, gefinancierd gaan worden. Die financiering kan op twee verschillende manieren gebeuren:

 • Door middel van eigen vermogen: u financiert uw bestedingen dan zelf.
 • Door middel van vreemd vermogen: u financiert uw bestedingen met het vermogen dat bijvoorbeeld banken u willen lenen.


3. Exploitatiebegroting

U gaat nu een inschatting maken over de winst of verlies van het bedrijf. Is de omzet groter dan de kosten of andersom? Dit doet u door de kosten die u verwacht en de omzet die u verwacht onder elkaar te zetten. Op deze manier zal u erachter komen welke omzet u minimaal moet maken om winst te maken. Er zijn vijf stappen die u kunt ondernemen voor het opstellen van een exploitatiebegroting:

 • Bepaal de verwachte omzet;
 • Bedenk wat uw inkoopkosten zijn en trek deze van de omzet af. U heeft nu de brutowinst;
 • Tel al uw verwachte kosten bij elkaar op en trek dit bedrag van de brutowinst af;
 • Haal de belastingen die u nog moet betalen van dit bedrag af;
 • Bepaal welk bedrag overblijft.


4. Liquiditeitsbegroting

Via deze begroting komt u erachter welk bedrag u per maand binnenkrijgt en welk bedrag u per maand spendeert. Er zijn vier stappen die u uit kunt voeren om uw liquiditeitsbegroting te maken:

 • Bekijk wat uw beginsaldo per 1 januari is;
 • Bepaal welk bedrag u elke maand binnenkrijgt en welk bedrag u elke maand uitgeeft;
 • Ga na of er maandelijks een overschot of een tekort is;
 • Pas op deze resultaten eventueel uw begroting aan om zo een overschot te creëren.


5. Begroting privé-uitgaven

Bij deze stap gaat u na welk bedrag u nodig heeft om van te kunnen leven. Denk hierbij aan zaken als:

 • Huur
 • Gas, water, elektriciteit
 • Verzekeringen
 • Huishoudelijke uitgaven
 • Rente en aflossing privé-hypotheek